Moja Woda - odbierz dotację do 6000zł. Sprawdź.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Program dotacji do deszczówki w Piasecznie

Opublikowano dnia 03-03-2021

DOM I WODA - dofinansowanie Piaseczno 2021

Dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021

Popularność zeszłorocznych programów ekologicznych zmierzających do poprawy retencji wód gruntowych pokazała, jak palący jest to problem i jak duża jest świadomość mieszkańców. W tym roku niektóre miejscowości wznawiają swoje inicjatywy. Jednym z pierwszych jest podwarszawskie miasto, które od 01 lutego przyjmuje wnioski na dofinansowanie do deszczówki Piaseczno.

 

Dokumenty można składać aż do 01 września 2021 r., jednak zachęcamy do szybkiej reakcji. Liczy się bowiem data ich wpłynięcia do urzędu, a podany termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków z budżetu przeznaczonych na ten cel.

 

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie do deszczówki Piaseczno  2021, w tym wpisie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

 

Dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021- kto może się o nie ubiegać

Beneficjentami mogą być:

l osoby fizyczne posiadające tytuł własności lub współwłasności danej nieruchomości,

l inne podmioty np.  wspólnoty mieszkaniowe.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 473/XX/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195) nakłada ograniczenia na lokalizację, na której ma zostać przeprowadzona inwestycja. Może być to nieruchomość, w której nie prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku jej istnienia, nie może ona przekraczać 20% powierzchni użytkowej budynków. Pozostałe 80% muszą to być lokale mieszkalne.

 

Dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021 - rodzaje inwestycji objęte programem

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przewiduje zwrot części kosztów na zakup i montaż trwałych zbiorników małej retencji służących do gromadzenia i wykorzystywania wód w miejscu ich opadu. Obejmuje on m.in.:

l tunele i skrzynki rozsączające,

l podziemne zbiorniki na wodę deszczową

UWAGA: Dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021 nie obejmuje wolnostojących zbiorników naziemnych. To istotne, gdyż wpływa to na wybór ostatecznego rozwiązania, a jednocześnie na finalny koszt inwestycji.

Wysokość dotacji

Inicjatywa przewiduje dofinansowanie do deszczówki Piastów 2021 w wysokości 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:

l 5 000,00 zł dla osób fizycznych;

l 10 000,00 zł dla innych podmiotów np. wspólnot mieszkaniowych.


Kiedy i gdzie należy składać wnioski

Pełną dokumentację należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Świętojańska 5A

05-500 Piaseczno

Dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021 - wykaz dokumentów

Podstawowym dokumentem jest prawidłowo wypełniony wniosek, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Trzeba do niego dołączyć:

 

l klauzulę informacyjną,

l oświadczenie o prowadzeniu działalności,

l oświadczenie o realizacji zadania bez udziału środków spoza dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

l oświadczenie, że wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej,

l harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

 

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Informacji Publicznej..

 

Powyższa lista jest obligatoryjna. W niektórych przypadkach wymaga jednak uzupełnienia m.in. o:

l zgodę wszystkich właścicieli, jeśli nieruchomość posiada ich kilku;

l zgodę i pełnomocnictwo dla osoby wnioskującej, jeśli nie jest ona współwłaścicielem nieruchomości - to sytuacja częsta w przypadku wspólnot mieszkaniowych, które wyznaczają swojego przedstawiciela spoza grona mieszkańców,

l pozwolenie na budowę np. w przypadku większych podziemnych zbiorników na wodę deszczową

l operat wodno-prawny, gdy inwestycja dotyczy skrzynek rozsączających.

Jak wygląda rozliczenie?

Po zakończeniu inwestycji Beneficjent składa rozliczenie inwestycji celowej w ciągu 30 dni od daty ukończenia jednak nie później niż do 30 listopada 2021 r. 

 

Wymagane dokumenty:

      oryginały faktur lub rachunków wykonawcy lub dostawcy inwestycji wraz z dowodami zapłaty,

      dokumentacja fotograficzną przedstawiająca poszczególne etapy inwestycji,

      oświadczenie wnioskodawcy o realizacji zgodnie z planami przedłożonymi we wniosku.

 

WAŻNE: Inwestycja objęta dofinansowaniem musi być utrzymywana przez 3 najbliższe lata.

 

Informacje dodatkowe dotyczące programu na dofinansowanie do deszczówki Piaseczno 2021

Więcej szczegółów możesz znaleźć w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2021 pod numerem  telefonu: 22 701 75 07 

Skorzystaj z  bezpłatnej pomocy Dom i Woda

Jeśli nie jesteś pewny, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze, nie wiesz, jak obliczyć zapotrzebowanie Twojej rodziny, zadzwoń lub napisz.

 

W Dom i Woda otrzymasz bezpłatną poradę i odpowiedź na wszystkie pytania.  Wskażemy najlepsze produkty dopasowane do Ciebie pod kątem:

l powierzchni zbioru wody deszczowej,

l wielkości opadu w regionie,

l ilości osób w gospodarstwie domowym,

l rodzaju gruntów, które wpływają m.in. na stopień i rodzaj zabezpieczenia zbiorników i skrzynek. 

Skontaktuj się


Wiądącym rozwiązaniem w roku 2021 w dobie dotacji jest zaprojektowanie instalacji deszczowej w ten sposób by wykorzystać wodę w ogrodzie oraz w domu. Deszczówką możesz zasilić WC, pralkę czy przemysłową umywalkę. Na pewno warto zastosować takie rozwiąznie z uwagi na zmniejszenie zużycie wody miejskiej.

       Wykorzystaj wodę deszczową do prania, zmywania, podlewania ogrodu Warto również poczytać o grożącej nam suszy ...

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (stopsuszy.pl)

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy