5,0 Opinie w Google opinie z Google

Strat Programu Moja Woda - 2022r

Opublikowano dnia 17-03-2021

 

Moja Woda  2022 – Start Programu

Doczekaliśmy się - my i nasi klienci. Priorytetowe przedsięwzięcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska już wkrótce rozpocznie tegoroczną edycję. Z aktualnych, chociaż jeszcze nieoficjalnych informacji, wynika, że nabór wniosków w programie Moja Woda 2022 rozpocznie się już w styczniu 2022r.

Informacja z roku 2021: Aktualizacja z dnia 22.03.2021: Ponieważ obiecaliśmy aktualizację tego materiału, śpieszymy z informacją, że program Moja Woda 2.0 rusza właśnie dzisiaj. 

Jak tylko poznamy dokąłdną datę ropoczęcia składania wniosków w 2022r poinformujemy Was o tym.

Jednak warto już teraz się do niego przygotować, gdyż o przyznaniu dotacji decydować będzie - podobnie jak w zeszłym roku - kolejność wpłynięcia dokumentów, a ogólna pula środków jest sporo mniejsza.
Na filmie w pięciu prostych krokach dowiesz się jak zdobędziesz dotację na deszczówkę z pomocą Dom i Woda. 
Zobacz.Najważniejsze założenia programu Moja Woda 2022
Jeszcze nie znamy dokładnego regulaminu na ten rok, zatem trudno przewidzieć, czy pojawią się zmiany. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby organizatorzy drastycznie odeszli od pierwotnych ustaleń, jednak lepiej poczekać z wnioskiem o dotację do momentu publikacji regulaminu.


Program Moja Woda 2022 będzie zatem zakładał:
l  dotacje na systemy tzw. małej retencji w tym m.in. zbiorniki naziemne i podziemne na wody opadowe, tunele i skrzynki rozsączające;
l  dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł;
l  pomoc osobom indywidualnym w zagospodarowaniu deszczówki;
l  ograniczenie co do pojemności zbiorników naziemnych - w zeszłym roku w ramach programu Moja Woda dofinansowaniu podlegały tylko te o pojemności min. 2m³ lub (ewentualnie) 2x1m³, co wywołało największe kontrowersje i sprzeciw.

Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r.: W tegorocznej edycji programu Moja Woda 2.0 wymogi te nie uległy zmianie. 

Oczywiście o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
O pozostałych kwestiach dotyczących otrzymania dotacji możesz przeczytać w naszym wcześniejszym zestawieniu 12 najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Moja Woda 2021.Moja Woda 2021 finansowo okrojona
W zeszłym roku łącznie zagospodarowano ponad 114 mln złotych, mimo że początkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakładało pulę i 100 mln. W tym roku, jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogólna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu Moja Woda 2021 zmaleje do 71 mln złotych, czyli aż o 43 mln. Musimy przyznać, że to spora redukcja, która oznacza, że z dofinansowania skorzysta o 8600 gospodarstw mniej.
Dlatego tym bardziej warto już teraz przygotować się na złożenie wniosku.

Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r.  - Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowało, że pula środków na program priorytetowy Moja Woda 2021 będzie identyczna jak w pierwszej edycji, czyli wyniesie 100 mln złotych.


Koszty kwalifikowane w programie Moja Woda 2022

Zgodnie z regulaminem definansowaniu podlegają koszty zakupu oraz montaż systemów proprawiających małą retencję, w tym m.in.:
 • zbiorników naziemnych i podziemnych;
 • oczek wodnych;
 • systemów drenażu w zielonych dachach (bez nasadzeń);
 • pompy, filtry, przewody oraz inne elementy służące do wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej
UWAGA: Dofinanowanie w programie Moja Woda 2022 nie dotyczy inwestycji zakończonych przed złożeniem wniosku na dotację. Co więcej, minimalna wartość całego przedsięwzięcia nie może być mniejsza niż 2000 zł.  

Program Moja woda 2021 - koszty niekwalifikowane

koszt zakupu i położenia kostki brukowej, kamiennej, innej szczelnej i/lub utwardzonej powierzchni,
 • koszt wywozu nadmiaru ziemi z działki (nie dotyczy wywozu ziemi, która powstała w wyniku budowy/montażu zbiorników służących do magazynowania wód opadowych),
 • koszt zakupu ziemi na potrzeby urządzenia zagospodarowania działki (nie dotyczy zakupu żwiru/piasku/kruszywa w celu właściwego posadowienia zbiornika, budowy instalacji rozsączającej - jeśli zadanie wymagało zakupu odpowiedniego podłożona),
 • wydatki na zakup usług dotyczących: opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, zakupu lub sporządzenie niezbędnych map, projektu zagospodarowania ogrodu, zielonego dachu,
 • wydatki na opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń lub zezwoleń związanych z realizacją projektu,
 • wydatki na ubezpieczenie,
 • wydatki poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
 • wydatki na dzierżawę zbiorników, urządzeń, instalacji,
 • wydatki na zakup specjalistycznych urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z chowem lub hodowlą ryb tj. sterylizatorów wodnych (np. lampy UV, ozonatory, sterylizatory, elektrolizery i inne), pomp napowietrzających, dyfuzorów, itp.,
 • wydatki na zakup środków do utrzymania czystej wody, w tym preparatów do zwalczania glonów i chorób ryb,
 • wydatki na zakup grzałek i chłodziarek do kontrolowania temperatury wody w zbiornikach,
 • wydatki na zakup, montaż, budowę, rozbudowę małej architektury krajobrazu, zadaszenie zbiorników nadziemnych,
 • wydatki na zakup ozdób do oczka wodnego, akcesoriów dekoracyjnych (np. fontann), roślin oraz oświetlenia,
 • wydatki na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, w przypadku gdy Beneficjent nie potwierdził posiadania instalacji do gromadzenia i retencjonowania wód opadowych i/lub instalacji rozsączającej,
  wydatki na zakup komponentów, które nie są trwale związane/nie są trwałą częścią instalacji zbierania i/lub wykorzystania wody deszczowej takich jak: konewki, wiadra, miski, kanistry, myjki itp. (nie dotyczy wydatków na zakup przenośnych zraszaczy i węży niezbędnych do ich uruchomienia).

Wniosek w programie Moja Woda 2.0
Niezbędne wzory dokumentów dostępne są na portalach odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zazwyczaj do zasadniczego wniosku na dofinansowanie z programu Moja Woda 2021 należy również dołączyć np. zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości, jeśli Beneficjen nie jest jedynym posiadaczem aktu własności. Wymagana jest także zgoda współmałżonka, jeśli nieruchomość jest wspólnotą majątkową. 

Wniosek w programie Moja Woda 2022 należy składać dwutorowo:
a. przez portal Beneficjenta, wypełniając dokumenty online dostępne po zalogowaniu;
b. wysyłając podpisany wniosek pocztą lub kurierem na adres  stosownego WFOŚiGW lub wysyłając dokumenty z podpisem elektronicznym przez portal ePUAP.

Obie wersje muszą być identyczne.  


Rozliczenie w programie Moja Woda 2022

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia, przy czym liczy się data otrzymania podpisanego egzemplarza w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP.  Beneficjent ma prawo do dwukrotnego uzupełnienia lub poprawy przesłanych dokumentów na wniosek WFOŚiGW.

Po pozytywnej weryfikacji podpisana zostaje umowa, a inwestor ma 10 miesięcy na realizację przedsięwzięcia i złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowanie w programie Moja Woda 2022
Należy do niego dołączyć oświadczenie o samodzielnym montażu lub protokół odbioru, jeśli inwestycja wymagała prac firmy zewnętrznej.  Ponadto niezbędne będą faktury przedstawiające zakup komponentów oraz wysokość kosztów instalacyjnych.


Program Moja woda wnioski- pomoc od Dom i Woda
Nie jesteś pewny, jaki zbiornik będzie dla Ciebie odpowiedni? Masz pytania, które rozwiązanie będzie dofinansowane (przypominamy, że nie wszystkie zbiorniki podlegają dotacji)?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Bezpłatnie doradzimy, pomożemy, przedstawimy różne opcje.
Jeśli nie masz czasu na wypełnianie wniosków i chcesz zdjąć sobie problem z głowy, również zapraszamy do kontaktu.
W naszych szeregach mamy specjalistę ds. dotacji programu Moja Woda 2022, który wypełni za Ciebie dokumenty oraz udzieli fachowej instrukcji, jak je złożyć.
Dodatkowe informacje znajdziesz na: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/  
 
 
 
 
 
 
Galeria

Pozostałe wpisy