5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022 - program “Złap deszcz”

Opublikowano dnia 01-09-2021

Dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022  - program “Złap deszcz” rozpoczął  się nabór wniosków.


Jeśli jesteś mieszkańcem tego miasta i myślisz o własnym systemie małej retencji, poniżej przedstawiamy zbiór wymogów na dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022, które pozwolą Ci od razu właściwie przygotować wniosek.

Dla kogo dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022 ?

Zgodnie z  Uchwałą nr  XXII/308/2020 Rady  Miasta Gniezna w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach programu pn. "Złap deszcz"  o bezzwrotne wsparcie mogą ubiegać:
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne,
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • przedsiębiorcy
  • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Główny warunek:

Tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być przeprowadzona inwestycja - beneficjentami mogą być właściciele, współwłaściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści.
Cele dofinansowania do deszczówki Gniezno 2022
Zgodnie ze wspomnianą uchwałą przedsięwzięcie ma na celu wsparcie instalacji systemów małej retencji, które służą do gromadzenia i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022 można składać m.in. na:

naziemne i podziemne zbiorniki na wodę deszczową;
tunele i skrzynki rozsączające;
studnie chłonne;
systemy nawadniające.
Dotacja obejmuje wydatki na zakup elementów oraz ich montaż.
Do kosztów kwalifikowanych nie wliczane są natomiast m.in. nakłady finansowe poniesione na:
uzyskanie koniecznych  pozwoleń i dokumentacji;
stworzenie infrastruktury technicznej pod inwestycje;
refundacji kosztów prac zrobionych własnymi siłami.

UWAGA: Uchwała zakazuje podwójnego finansowania, zatem dotacja na małą retencję Gniezno 2022 nie jest udzielana na systemy dofinansowywane z innego źródła np. z programu Moja Woda.  
Dobrą informacją jest natomiast brak limitów na wielkość pojemników. To ukłon w stronę działkowiczów, którzy poszukują raczej mniejszych rozwiązań, które zaspokoją sezonowe potrzeby. W takich miejscach idealne są np.  nowoczesny zbiornik Sunda 300 litrów lub Beczka o rustykalnym designie o pojemności 250 litrów.

Wysokość dofinansowania do deszczówki Gniezno 2022

Urząd Miasta Gniezna w ramach programu Złap deszcz 2022 zwraca 50% kosztów, jednak nie więcej niż:
1000,00 zł na systemy zlokalizowane na nieruchomościach z budynkiem jednorodzinnym;
4000,00 zł dla budynków wielorodzinnych.

Kwoty te są wystarczające na zbiorniki naziemne, których koszt waha się od 1000 zł do 3000 zł.
Wygodniejsze i praktyczniejsze są wersje podziemne. Koszty zakupu są jednak bardzo zróżnicowane, a o cenie decyduje przede wszystkim pojemność.
Najmniejsze dostępne na rynku rozwiązania, takie jak np. Zbiornik Classic Herkules 1600 litrów to wydatek około 2500 złotych, gdy tymczasem większe np. Zbiornik Water Garden 6000 litrów kosztuje ok. 7000 złotych.
Do tego należy doliczyć koszty instalacyjne, które mogą podwoić tę kwotę. Jednak i tak warto rozważyć tę opcję. Jest to bowiem rozwiązanie wielofunkcyjne, dzięki któremu można wygenerować większe oszczędności zużycia bieżącej wody, o czym możesz przeczytać w naszym wcześniejszym wpisie: Podziemne zbiorniki na wodę deszczową - 4 powody, dla których warto je mieć.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku na dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022 znajduje się na stronie UM. Tam też dostępne są wszelkie niezbędne dokumenty tj.:
pełnomocnictwo pojedyncze - jeśli jest konieczne
pełnomocnictwo zbiorowe - jeśli jest konieczne
Dla przedsiębiorców dotacja udzielana jest jako pomoc de minimis, dlatego muszą oni dopełnić wszelkich formalności związanych z tą formą wsparcia

Złap deszcz Gniezno 2022 - miejsce składania wniosku
Informacje te znajdziesz w tegorocznym Regulaminie programu.
Dokumentację na dofinansowanie do deszczówki Gniezno 2022 można dostarczyć na na dwa sposoby:
osobiście w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6
przesłać pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.


Dotacja do deszczówki Gniezno 2022 - rozpatrzenie

Po akceptacji wniosku, beneficjenci wzywani są do podpisania umowy dotacyjnej. Zwrotem objęte są wydatki poniesione po zakończeniu tych formalności. To istotne, dlatego zalecamy cierpliwość.
Dokument określa też zasady i terminy realizacji zadania. Wniosek o rozliczenie dotacji na deszczówkę Gniezno 2022 należy złożyć 14 dni po zakończeniu prac, jednak nie później niż do 10 listopada br.
Należy do niego dołączyć oryginały i kserokopie faktur.

Kolejnym krokiem do wypłaty środków jest weryfikacja komisji z UM, której wizyta ustalona zostanie telefonicznie. Ma ona na celu sprawdzenie inwestycji z przedstawionymi dokumentami. Na końcu sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który jest ostatnim elementem do wypłaty środków.

Gdzie kupić zbiornik?
W Dom i Woda oferujemy nie tylko systemy małej retencji, ale także udzielamy porad i pomocy przy wyborze odpowiednich rozwiązań. Jeśli więc szukasz zbiorników na deszczówkę, skrzynek rozsączających, czy studni chłonnych, to skontaktuj się z nami.
Od lat współpracujemy też z profesjonalnymi monterami także z okolic Gniezna. Nie musisz szukać w ciemno. Polecimy Ci godnych zaufania fachowców, dzięki którym zbiornik posłuży Ci długie lata. 

Galeria

Pozostałe wpisy