5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022r

Opublikowano dnia 19-11-2021

,,Trzebińska Deszczówka” to program, który od początku cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta. Władze samorządowe zdecydowały się na wznowienie przedsięwzięcia na początku przyszłego roku. Już od 3 stycznia 2022 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022.


Dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022 r. - beneficjenci

Program ma na celu wsparcie instalacji małej retencji na nieruchomościach położonych w obrębie gminy. O dotacje mogą ubiegać się więc osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do wskazanej działki.  

Cel programu “Trzebińska deszczówka” 2022

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski o dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022 można składać na zakup i montaż:
 • naziemnych, wolnostojących zbiorników na wodę deszczową i roztopową o pojemności  min. 1000l

 • podziemnych zbiorników na wodę opadową i roztopową również o pojemności min. 1000 litrów

Wysokość dotacji

Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022 w wysokości 50% poniesionych nakładów finansowych, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane

Dotacją objęty jest zakup i montaż elementów systemu małej retencji m.in. zbiorników, przyłączy i filtrów.
Co ważne, wsparcie przyznawane jest na inwestycje jeszcze nie rozpoczęte, zatem obejmuje wydatki poniesione po podpisaniu umowy z urzędem.
 Warto o tym pamiętać i uzbroić się w cierpliwość.

Program “Trzebińska deszczówka” 2022 wyklucza natomiast dotacje na:

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji;

 • uzyskanie koniecznych pozwoleń;

 • prace instalacyjne wewnątrz budynku.

Termin składania wniosków na dofinansowanie do deszczówki Trzebinia 2022

Program rusza już na początku roku. Wnioski na dotacje w ramach programu Trzebińska Deszczówka można składać już od 3 stycznia 2022. Przyjmowanie dokumentacji przewidziane jest przez 3 miesiące - do 31 marca 2022 r.  

Można je dostarczyć na dwa sposoby:

 • osobiście do Urzędu Miasta Trzebinia: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia,

 • drogą elektroniczną przez platformę EPUAP.

Dokumentacja

Do wniosku, którego wzór znajduje się na stronie Urzędu Miasta Trzebinia, należy dołączyć także:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub posiada do niej tytuł prawny;

 • zgodę wszystkich właścicieli i pełnomocnictwo do ich reprezentowania, jeśli osoba wnioskująca nie jest właścicielem lub wyłącznym właścicielem wskazanej nieruchomości;

 • opis planowanego zadania;

 • całkowity koszt zadania;

 • wysokość dofinansowania do deszczówki Trzebinia 2022, o które ubiega się wnioskodawca.

Rozliczenie dotacji w programie Trzebińska deszczówka 2022

Po wykonaniu inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie potwierdzenie zakończenia prac tj.:
oryginały i kserokopie faktur na zakup zbiorników i pozostałych elementów małej retencji;
faktury na przeprowadzone prace instalacyjne, a w przypadku samodzielnego montażu wymagane jest oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie urzędu;
kserokopie uzyskanych pozwoleń i dokumentacji wymaganych przez prawo.

Jakie zbiorniki kwalifikują się na dotacje?

Dla zainteresowanych dofinansowaniem do deszczówki Trzebinia 2022 w naszym sklepie mamy szereg rozwiązań odpowiadających tym wymogom.
Naziemne zbiorniki na wodę deszczową z pewnością zainteresują tych, którzy poszukują ekologicznych, a jednocześnie ekonomicznych opcji. Koszt zakupu wraz z kompletem przyłączy wersji od 1000 litrów wynosi około 2000 - 3000,00 zł.  
Dużą zaletą takich opcji, jak np. Zbiornik Herkules 1300 litrów, czy Amfory 1000 litrów  jest możliwość ich samodzielnego montażu. Ogranicza to wysokość inwestycji i pozwala w pełni wykorzystać dotacje w programie Trzebińska deszczówka 2022.

Jednak podziemne zbiorniki na wodę deszczową dają znacznie więcej możliwości. Zgromadzony opad można używać także do prania w pralce, czy w toalecie (przy zastosowaniu odpowiednich przyłączy).  Co więcej, taki system małej retencji działa przez cały rok, gdy tymczasem zbiorniki naziemne trzeba opróżniać na zimę. Pozostawienie w nich wody grozi bowiem uszkodzeniem, gdy ta zamarznie i zwiększy swoją objętość.  


Do niewielkich gospodarstw w Dom i Woda posiadamy np.:

podziemny zbiornik Blue Rain o pojemności 1000 litrów,
zbiornik Eco 1700 litrów
zbiornik Rainstore 2000 litrów

Te propozycje wymagają jednak przeprowadzania prac instalacyjnych takich, jak np. wykopu koparką, podłączenia do instalacji domowej i dokonania ponownych nasadzeń zieleni.  To podwyższa koszty inwestycji o około 70%.

Co więcej wielkość i rodzaj zbiorników podziemnych musi być dopasowana do specyfiki terenu.

Tym jednak nie należy się przejmować, gdyż…

W Dom i Woda doradzamy...gratis
Prowadzimy nie tylko sklep o szerokim asortymencie produktów ekologicznych dla domów jednorodzinnych.
Skontaktuj się z nami.
Na podstawie otrzymanych informacji, przygotujemy dla Ciebie analizę Twojej sytuacji i potrzeb oraz wskażemy produkty dopasowane idealnie do nich. Wszystko to bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Zależy nam bowiem na satysfakcji klientów na każdej płaszczyźnie współpracy.
Galeria

Pozostałe wpisy