5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Oczyszczalnia biologiczna SATIS-FY 1500 od 2-15 osób

oczyszczalnia-biologiczna-satis-fy-1500

Stan: Nowy produkt

Dostępność: do 14 dni

Koszt dostawy: 369 zł brutto

Dane techniczne oczyszczalni: 

 • Ilość RLM:  2 – 15 os
 • Pojemność: 5000l
 • Średnica: 160cm
 • Długość: 314cm
 • Szerokość: 160cm
 • Średnica włazu: 50cm
 • Materiał: RGP
 • Waga: 360kg
 • Przebadana zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • Bezzapachowa
 • Przepustowość: 1500l
 • Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 16cm i odpływ 11cm

14 420 zł

Ilość

Więcej informacji

Montaż

Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.

Konstrukcja oczyszczalni jest oparta o dwa rozdzielone od siebie elementy tworzące układ urządzenia oczyszczalni ścieków. Pierwszym z nich jest samonośny zbiornik tworzący solidną i trwałą obudowę, a drugim elementem jest wkład filtracyjny który posiada zabudowaną technologię oczyszczania ścieków. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są ogromne.

 

MONTAŻ OCZYSZCZALNI:

Oczyszczalnie są wykonane z laminatu z poliestrowo-szklanego (GRP) z dodatkiem wypełniaczy dzięki czemu są to lekkie konstrukcje samonośne i przy standardowym montażu nie wymagają betonowania.

 

Oczyszczalnia składa się z następujących podstawowych elementów:

1. Pięciokomorowy zbiornik oczyszczalni:

• komora wstępna - osadnik

• komora wstępna - pośrednia

• komora napowietrzająca

• komora sedymentacyjna

• komora wody oczyszczone

2. Pompa mamutowa wewnątrz IV komory

3. Dmuchawa powietrza

4. Przewód do powietrza średnicy wew. 18mm

Podczas montażu należy:

▪ Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

▪ Zadbać o to aby instalacja kanalizacyjna , która doprowadza ścieki surowe do oczyszczalni była drożna , a wentylacja pionu kanalizacyjnego w budynku powinna działać prawidłowo;

▪ Stosować odzież ochronną oraz nie dopuszczać do kontaktu ścieków ze skórą;

▪ Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażu

▪ Po zamontowaniu oczyszczalni należy bioreaktor zalać wodą do poziomu ¾ zbiornika.

 

Warunki montażu w gruncie suchym

1. Grunt suchy odznacza się brakiem wód gruntowych na wysokości instalowanego zbiornika.Oczyszczalnia w takim układzie nie ma styczności z wodami gruntowymi. Jeśli jest inaczej, przejdź dalej do warunków montażu dla gruntów mokrych.

2. Usytuowanie oczyszczalni musi być zgodne z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego i uwzględniać minimalne odległości od ścian budynków, granic działek, studni oraz traktów komunikacyjnych (dróg).

3. Oczyszczalnia przeznaczona jest do montażu na głębokości wynikającej ze średnicy zbiornika + maksymalnie 1m przykrycia górnej powierzchni. W większości przypadków wystarcza montaż z przykryciem 0,5m warstwą ziemi, jest ona wystarczająca do ochrony przed zamarzaniem. Minimalna warstwa przykrycia z drobnoziarnistego piasku wynosi 40 cm, reszta to grunt rodzimy. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku rury doprowadzającej wodę lubścieki, zazwyczaj 1 - 3%.

4. Piasek użyty do wyściełania dna wykopu oraz obsypania ścian oczyszczalni powinien być granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie może mieć większej średnicy niż 3mm. Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.

5. Wymiary wykopu muszą uwzględniać wymiary oczyszczalni oraz przestrzeń wymaganą do prawidłowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mieć w miarę możliwości kształt prostopadłościanu, o łagodnych ścianach tworzących z dnem kąt prosty. Wymiary wykopu powinny umożliwić swobodne obsypanie zbiornika piaskiem z każdej strony. Wynika z tego, że minimalne wymiary wykopu muszą być następujące:

• Długość wykopu: długość zbiornika + 1m

• Szerokość wykopu: szerokość zbiornika +1m

• Głębokość wykopu: zależnie od głębokości rury wlotowej

5. Dno wykopu pod oczyszczalnią powinno być wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa piasku pod dnem bioreaktora powinna mieć grubość min. 20 cm. Piasek po wsypaniu na dno wykopu należy równo rozprowadzić i ubić nożnie (udeptać). Do zagęszczania piasku nie wolno używać wody. Nie jest konieczne zagęszczanie maszynowe.

6. Bioreaktor powinien być umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu oczyszczalni w wykopie należy zalać go wodą do 1/3 pojemności w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

7. Należy zwrócić szczególną ostrożność na to aby na dnie wykopu ani pod dnem oczyszczalni nie było żadnych twardych przedmiotów, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek ponieważ mogą one spowodować jej uszkodzenie.

8. Boki oczyszczalni, powinny być szczelnie obsypane, zwłaszcza przy dnie muszą być dokładnie wypełnione piaskiem drobnoziarnistym. Ściany oczyszczalni powinny być dobrze odizolowane od zanieczyszczeń gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdującego się w ziemi. Zalecana jest

warstwa piasku drobnoziarnistego o grubości min. 30cm okalająca cały bioreaktor.

9. Przy montażu z przykryciem ziemi większym niż 1m, licząc od górnej powierzchni zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, należy wykonać płytę betonową według schematu, jak opisano w odrębnym rozdziale.

10. Taką samą płytę betonową należy wykonać jeśli nad zbiornikiem będzie prowadzony ruch kołowy pojazdów do 3,5t.

11. W przypadku głębokiego wykopu z przykryciem piaskiem i ziemią wynoszącym 1m lub więcej,można zastosować polistyren do zmniejszenia ciśnienia nad oczyszczalnią.

12. Przy montażu w terenie suchym nie wolno stosować żadnych dodatkowych konstrukcji mających na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczególności nie wolno wykonywać betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujących zbiornik w ziemi.

13. Oczyszczalnię należy obsypywać warstwowo .Każda warstwa powinna być o grubości ok. 20 cm, każdorazowo warstwę tą należy udeptać. Ziemię i piasek w razie konieczności należy zagęszczać przy pomocy drewnianego pala ubijając mechanicznie tak aby dookoła ścian

zbiornika nie było pustych przestrzeni. Piasek musi otulić szczelnie wszystkie ściany zbiornika oczyszczalni.

a) W przepuszczalnym gruncie do zagęszczania możemy stosować również wodę,

b) W nieprzepuszczalnym gruncie ( glina) do zagęszczania używamy drewnianego pala.

Zagęszczenie przy użyciu wody w gruncie gliniastym jest zabronione, ponieważ niesie to za

sobą ryzyko deformacji dna zbiornika na twardym podłożu.

14. Nie wolno stosować domieszki cementu do obsypki zbiornika.

15. Należy zwrócić szczególną ostrożność przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za pomocą koparki, aby operator nie upuszczał na raz zawartości łyżki z dużej wysokości, gdyż w przypadku ciężkiej gliny może to mieć podobny efekt do upuszczenia skały na zbiornik i spowodować jego uszkodzenie.

16.Nad zamontowanym zbiornikiem nie można używać sprzętu do ubijania ziemi lub kostki brukowej.x